Imbratiseaza Cultura

Despre Proiect

Proiectul Îmbrǎţişeazǎ cultura oraşului tǎu! are ca scop promovarea obiectivelor culturale din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti și creșterea frecvenței consumului cultural în rȃndul elevilor din clasele IX – XII înscrişi la liceele/colegiile din sector.

Printre obiectivele principale ale acestuia se regăsesc: promovarea muzeelor, monumentelor istorice și a altor obiective de interes cultural din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti în rȃndul tinerilor, elevi ai liceelor/colegiilor din sector prin distribuirea ghidului de prezentare a punctelor de interes cultural aflate în sector, precum şi implicarea elevilor în promovarea în mediul online a obiectivelor culturale din sector, prin organizarea unui concurs de clipuri video de prezentare a acestora.

În ultimii ani, din cauza globalizării și a dezvoltării tehnologice, separarea dintre orele de muncǎ și cele rezervate relaxării este tot mai neclară, ceea ce are efect direct asupra participării la evenimente culturale. Nivelul de educație, venitul familiei, vârsta, timpul liber, dar și realizarea unor activități creative sunt principalii factori ai nivelului scǎzut de participare la diferite forme de culturǎ. Declinul participării apare din cauza lipsei de interes/lipsei timpului liber care reprezintă principalele barierele actuale.

Proiectul Îmbrǎţişeazǎ cultura oraşului tǎu! vine în întâmpinarea educației culturale prin elaborarea unui ghid ce va conține informații cu privire la obiectivele culturale din Sectorul 6 al Municipiului București. Astfel, acest ghid va fi distribuit unităților de învățământ din Sectorul 6 în vederea promovării culturii ca un mod de relaxare, de evadare din problemele cotidiene, un mod de socializare și petrecere a timpului cu prietenii sau familia, un mod de introspecție, precum și o modalitate de a confirma statutul cuiva ca o persoană intelectuală.

Conform studiilor sociologice, tot mai puțini tineri români (în proporție de mai puțin de 50%) se implică în activități culturale. Aceștia nu mai citesc cărți, iar prezenţa acestora la cinematografe, teatre, muzee, expoziții de arte plastice, spectacole de operă și balet, concerte de muzică clasică sau spectacole de operă este redusǎ.

Conform unui studiu realizat de BRAT în decembrie 2015 – organizația industriei de media din România care măsoară audiența presei scrise și a mediului online -, generaţia tânăra, nativii erei digitale, învaţă de la vârstele cele mai fragede să utilizeze Internetul. În mediul urban, peste 95% din tinerii cu vârste între 14-24 ani utilizează internetul, procentul depăşind 98% în Bucureşti şi oraşele mari. Promovarea culturii online, mai ales prin intermediul unor canale specifice socializării online (Facebook) și prin modalități preferate de către tineri (clipuri video) va aduce un plus valoare exact de unde grupul țintă își asimilează informațiile cotidiene.

De asemenea, proiectul contribuie la obiectivele Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020: Promovarea și aplicarea conceptului de turism cultural care să combine cultura contemporană și artele alternative cu potențialul turistic al monumentelor istorice; Lansarea de campanii de informare, educare, cunoaștere a patrimoniului mobil; Dezvoltarea și diversificarea participării sectorului cultural la realizarea unei societăți coezive, etc.

Asociația Studenților din Universitatea POLITEHNICA din București – ASPOLI, cu sediul în București, Sectorul 6, Splaiul Independenței nr. 290, mezaninul corpurilor P13 – P14, telefon 0737.027.121, e-mail office@aspoli.ro, website www.imbratiseazacultura.ro, CUI 18405473, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de servicii de Management și implementare logistică și de Promovare și Informare (Coduri CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management; 79341000-6 – Servicii de informare și publicitate) în cadrul proiectului Îmbrățișează cultura orașului tău!.

Mai multe detalii veți găsi în Anunțul pentru achiziția privată  și în caietul de sarcini si anexele aferente.

Parteneri

logo
primaria_alaturi
CCE6
ismb

Misiunea Primăriei Sectorului 6 este aceea de a se afla în permanenţă în slujba nevoilor comunităţii locale, de a le rezolva într-o manieră legală,  transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă. Astfel, se asigură prosperitatea locuitorilor Sectorului 6, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.
Cunoştinţele, experienţa şi profesionalismul organizaţiei includ valori precum: respect faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse, precum şi responsabilitate socială.

CCE6Centrul Cultural European Sector 6 este o instituţie publică de cultură de interes local aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local Sector 6 şi are ca scop identificarea nevoilor culturale ale comunităţii şi susţinerea de proiecte culturale majore.

Cultura este mecanismul prin care se defineşte identitatea ca individ, comunitate sau naţiune. Cultura e o formă de viaţă prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare.

În contextul actual, obiectivul prioritar al societăţii româneşti este de afirmare a identităţii sale culturale, cultura reprezentând pârghia de armonizare a valorilor locale şi naţionale cu valorile europene. La nivel internaţional o tot mai mare atenţie este acordată potenţialului culturii de a canaliza procesele de dezvoltare, acordându-se o atenţie deosebită creativităţii.

Existenţa Centrului Cultural European Sector 6 este necesară din nevoia dinamizării vieţii culturale a sectorului 6.

Aceasta se realizează prin:

 • organizarea de evenimente culturale, concerte, spectacole de divertisment, festivaluri;
 • dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru copii şi tineri;
 • promovarea spectacolelor realizate de absolvenţii instituţiilor de cultură;
 • sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural prin prezentarea producţiilor culturale locale în alte localităţi din ţară şi din străinătate;
 • prezenţa artiştilor la festivaluri şi evenimente de anvergură la nivel internaţional.

ismbInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională şi are ca scop contribuirea la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/bucureştean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

Direcţiile generale de acţiune ale Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se constituie în:

 • asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale;
 • asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale;
 • susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie;
 • promovarea educaţiei nonformale;
 • susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor;
 • promovarea valorilor europene.

logo

ASPOLI reprezintă cea mai mare asociaţie studenţească din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, cu o vechime de 10 ani, cu membri ce aparţin diverselor facultăţi aferente şi realizează proiecte care se adresează studenţilor din universitate, precum și societății civile. Activităţile întreprinse de ASPOLI, cât şi membrii organizaţiei respectă transparenţa proiectelor întreprinse şi a obiectivelor propuse, comunicând deschis în ceea ce priveşte realizarea acestora prin acces la informaţie şi dialog cu orice parte interesată.

ASPOLI sprijină studenţii în vederea dobândirii abilităţilor, deprinderilor, cunoştinţelor specifice necesare afirmării şi valorificării potenţialului propriu, precum şi în vederea integrării cu succes în societatea românească.

Ca organizaţie non-guvernamentală, ASPOLI are ca scop promovarea acţiunilor culturale şi civice ale studenţilor şi respectarea drepturilor care li se cuvin. Pentru atingerea acestui scop se au în vedere desfăşurarea de activităţi precum stimularea, promovarea şi cultivarea unor raporturi personale şi instituţionale cu studenţii; participarea la programe locale, naţionale şi internaţionale pentru studenţi; iniţierea de proiecte de promovare a valorilor universitare; organizarea unor congrese, colocvii, seminarii cu caracter intern şi internaţional; promovarea unor activităţi care pot duce la afilierea asociaţiei la organisme internaţionale de profil, încheierea de parteneriate de dialog cu instituţiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a studenţilor.

Contact

Implica-te!

Fii activ!

Promovează și tu obiectivele turistice și culturale din Sectorul 6!

Fii voluntar!

Trimite-ne un e-mail la adresa office@imbratiseazacultura.ro și ajută-ne să promovăm și în liceul tău ghidul de prezentare a obiectivelor turistice și de interes cultural din Sectorul 6!

Fii popular!

Trimite-le și prietenilor tăi din mediul online informații despre obiectivele turistice și culturale pe care le descoperi!